KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Lượt xem: 2775

Qua đánh giá kết quả tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành 6 tháng năm 2023, Sở Lao động – TB&XH đã nỗ lực cố gắng, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao năm 2023 đảm bảo tiến độ.

Công tác giải quyết việc làm đạt kết quả khả quan, đến nay đạt trên 46% so với kế hoạch năm. Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương giải quyết hồ sơ tồn đọng để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân do ảnh hường của dịch Covid-19 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh tế theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh kết nối thị trường lao động nhằm giải quyết việc làm cho người lao động bị mất việc làm, không tìm được làm việc do chưa tìm được công việc phù hợp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; các phong trào Đền ơn đáp nghĩa đã được duy trì thường xuyên; các địa phương triển khai tốt các giải pháp cụ thể trợ giúp hộ nghèo ổn định sản xuất và phát triển sản xuất, chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, chi trả trợ cấp kịp thời, đúng thời gian quy định, đúng chế độ, chính sách; đời sống nhân dân nói chung ổn định, không xảy ra thiếu đói trước, trong và sau tết. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tỉnh quan tâm, đầu tư về mọi mặt. Nhiều chính sách, chương trình dành cho trẻ em được ban hành thể hiện sự quan tâm. Kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính được UBND tỉnh giao.

Tính đến ngày 15/5/2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm 9.262 lao động, đạt 46,31% so kế hoạch năm (9.262/20.000) và bằng 107,81% so với cùng kỳ năm 2022 (9.262/8.591. Ước thực hiện đến 30/6/2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 11.542 lao động, đạt 57,71% kế hoạch năm (11.542/20.000. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề nghiệp cho 2.311/10.000 người, đạt 23,11% so với kế hoạch năm và bằng 43,39% (2.311/5.326) so với cùng kỳ năm 2022. Ước thực hiện đến 30/6/2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề nghiệp cho 4.000/10.000 người, đạt 40% so với kế hoạch năm. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vận động 1,435 tỷ đồng/6 tỷ đồng, đạt 23,9% (đạt 85,7% so với cùng kỳ năm 2022). Ước đến 30/6/2022, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 4,2 tỷ đồng/6 tỷ đồng, đạt 70% so với kế hoạch năm. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vận động đến nay là 1.469,72 triệu đồng, đạt 73,49% so kế hoạch năm. Ước thực hiện đến 30/6/2023, vận động 1,5 tỷ đồng, đạt 75% so với kế hoạch năm.

* Trên cơ sở kết quả, cũng như đánh giá tình hình triển khai thực hiện, Sở Lao động – TB&XH đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

1. Về chỉ tiêu:

Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động; trong đó, cho vay vốn giải quyết việc làm cho 2.500 lao động. Tổ chức đào tạo nghề đạt 10.000 người (đạt 100% kế hoạch năm). Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 0.52% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Duy trì 83 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm. Vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đạt 2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm.

2. Triển khai các nhiệm vụ chủ yếu:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật lao động, việc làm và dạy nghề. Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nâng cao hiệu quả các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và xã hội. Tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch. Xây dựng phương án phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phát triển thu hút nguồn nhân lực theo nhu cầu phát triển trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi theo quy định. Quan tâm, vận động hỗ trợ, chăm lo đời sống đối với người có công với cách mạng.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện dự án, chính sách giảm nghèo. Thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, từng bước cải thiện điều kiện sống của người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Huy động mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng tham gia các hoạt động giảm nghèo, an sinh xã hội và các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội.  Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác xét duyệt hồ sơ đưa người nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, hộ gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./.

Phòng kế hoạch - TC

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang