Ban lãnh đạo Sở

GIÁM ĐỐC SỞ

Họ và tên: Ông Trần Sinh Toàn

Chức vụ: Giám đốc Sở

Điện thoại: 0252.3822802

DĐ: 0919.011.936

Email: toants@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Thành

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3.833799

DĐ: 0913883210

Email: thanhnn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

2. Họ và tên: Bà Trần Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3828827

DĐ: 0908269666

Email: nhanttt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

3. Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Lộc

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3821902

DĐ: 0903958804

Email: locnx@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang