V/v tham gia ý kiến cho dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tổ chức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (có bản dự thảo kèm theo). 
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1547
  • Trong tuần: 30 791
  • Tổng lượt truy cập: 1372626
  • Tất cả: 4348
Đăng nhập