V/v góp ý Đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Công văn số 2839/LĐTBXH-TCGDNN ngày 25/8/2021 của BộLao động – Thương binh và Xã hội về việc góp ý Đề án chuyển đổi số trong giáodục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở Giáo dục nghềnghiệp nghiên cứu tham gia góp ý về dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủvà Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong giáodục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Ý kiến góp ý gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày08/9/2021 để tổng hợp gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./
Tập tin tải về:
1893_gui.cosoGDNNgopy.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 1610
  • Trong tuần: 30 854
  • Tổng lượt truy cập: 1372689
  • Tất cả: 4411
Đăng nhập