V/v đề nghị đăng tải, góp ý xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội dự thảo các văn bản về quy địnhchính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BìnhThuận đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh gồm: dự thảo Tờ trình củaUBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyếtcủa HĐND tỉnh, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chính sách, báo cáo đánhgiá tác động của chính sách (đính kèm).
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1538
  • Trong tuần: 30 782
  • Tổng lượt truy cập: 1372617
  • Tất cả: 4339
Đăng nhập