Tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/7/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Thực hiện Công văn số 4067/LĐTBXH-TCGDNN ngày 16/10/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH. Phòng Lao động, Việc làm và Dạy nghề tham mưu Lãnh đạo Sở văn bản lấy ý kiến góp ý của các Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, văn bản có nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Do đó, Phòng Lao động, Việc làm và Dạy nghề đề nghị đăng “Công văn số 4067/LĐTBXH-TCGDNN ngày 16/10/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH” trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Tập tin tải về:
ybo.pdf
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 1533
  • Trong tuần: 30 777
  • Tổng lượt truy cập: 1372612
  • Tất cả: 4334
Đăng nhập