KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ QŨY ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TỈNH
Lượt xem: 2940

Thực hiện Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Thuận.

Ngày 18/01/2023 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 143/QĐ- UBND về việc kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Thuận. Trong đó, hoạt động của Ban Quản lý, cụ thể:

1. Trưởng Ban Quản lý ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.

2. Trưởng Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là Chủ tài khoản của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và hoạt động của Quỹ.

3.  Sở Lao động – TB&XH là cơ quan thường trực của Ban Quản lý, có trách nhiệm: Vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và định kỳ báo cáo kết quả với Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh; chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các cuộc họp của Ban Quản lý quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

4.Trưởng Ban Quản lý sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực sử dụng con dấu của Sở Lao động – TB&XH để chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để hoạt động quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa đảm bảo đúng quy định, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu Trưởng ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa  ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh theo Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 24/4/2023 của Ban quãn lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.                                                                   

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 10966
  • Trong tuần: 29 963
  • Tháng hiện tại: 196 302
  • Tổng lượt truy cập: 2623067
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang