KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023 TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP
Lượt xem: 1818

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 27/01/2023 của Sở Lao động - Thương binh hội về Cải cách hành chính năm 2023, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH - TTBTXHTH ngày 03/02/2023 về Cải cách hành chính năm 2023, triển khai thực hiện tại đơn vị.

Qua 06 tháng triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính tại Trung tâm đã đem lại kết quả ở một số nội dung, cụ thể như: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số… Đặc biệt, Trung tâm luôn luôn chú trọng đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống Một cửa điện tử (thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp và đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm) đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hồ sơ. Kết quả (tính từ ngày 01/01/2023 – 31/5/2023) đã tiếp nhận và giải quyết 14/14 hồ sơ một cửa tại Trung tâm hành chính công (trong  đó có 02 hồ sơ đề nghị tiếp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài, 12 hồ sơ đề nghị tiếp nhận khẩn cấp). Đồng thời, Trung tâm chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến về Cải cách hành chính đến toàn thể viên chức, người lao động tại các phòng chuyên môn, cơ sở nuôi dưỡng thuộc Trung tâm luôn đầy đủ, kịp thời đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động cơ quan trong triển khai thực hiện công tác CCHC.

 Bên cạnh đó,  Lãnh đạo Trung tâm chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, như: thực hiện việc ký số và gửi văn bản liên thông trong hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo đúng quy trình khép kín (trừ văn bản mật); nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 … Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành theo kế hoạch, Trung tâm đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

          1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị.

                   2. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy trình quy định, đảm bảo sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân, không để hồ trễ hạn.

          3. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị.

          4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, lao động trong cơ quan đơn vị đảm ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế cơ quan.

          5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc công khai, minh bạch các hoạt động trong cơ quan đơn vị gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng ngừa tham nhũng.

 Trên đây là một số kết quả thực hiện công tác CCHC 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp./.

TRUNG TÂM BTXH TỔNG HỢP   

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 9389
  • Trong tuần: 28 386
  • Tháng hiện tại: 194 725
  • Tổng lượt truy cập: 2621490
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang