CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2024.
Lượt xem: 230

Thực hiện chương trình phong trào thi đua và công tác Công đoàn năm 2024, chấp hành ý kiến chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp về thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Trung tâm năm 2024 theo quy định Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định 218-QĐ-TW ngày 12/12/2013 về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên và Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên Trung tâm đã xây dựng Kế hoạch liên tịch số 09-KHLT/ĐTN-CĐCSTV ngày 22/3/2024 về tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp năm 2024. Theo đó, Sáng ngày 19/6/2024 và sáng 21/6/2024, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể (Công đoàn cơ sở thành viên và Chi đoàn thanh niên)  đã tổ chức 02 buổi đối thoại trực tiếp với toàn thể đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các Phòng chuyên môn, Cơ sở nuôi dưỡng thuộc Trung tâm. Tham dự 02 buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Thị Kim Phụng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở thanh viên; đồng chí Lê Tuấn Vũ – Bí thư Chi đoàn Thanh niên, cùng với 52 đoàn viên, người lao động. Tại 02 buổi đối thoại trực tiếp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên và Chi đoàn thanh niên đã lắng nghe các ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động với mục đích góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chế độ chính sách, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm; phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng Chi bộ, tập thể Trung tâm ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Có 12 lượt ý kiến phát biểu tại 02 buổi đối thoại, các ý kiến đều tâm huyết, xác đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Ban Chấp hành hai tổ chức đoàn thể đã lắng nghe và tiếp thu tối đa tất cả các ý kiến của đoàn viên, người lao động để báo cáo, kiến nghị đến Cấp ủy Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm kịp thời giải quyết các tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. 

Giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là hoạt động thường niên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng trong giám sát và phản biện xã hội. Trên tinh thần đó, giúp đoàn viên, người lao động phát huy tốt tính dân chủ, hiểu, nắm rõ sâu sắc hơn các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chế độ có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cá nhân mỗi đoàn viên, người lao động trong quá trình công tác. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận tâm với công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý đối tượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang