Quy định mới về mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg về việc Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, tại Điều 3 quy định mức hỗ trợ học nghề. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo. Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng. Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng. Như vậy, Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg đã nâng mức hỗ trợ đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng từ 1.000.000 đồng/người/tháng lên 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng từ 1.000.000 đồng/người/tháng lên 1.500.000 đồng/người/tháng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/5/2021./.
Tập tin tải về:
gopy.rar
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 1559
  • Trong tuần: 30 803
  • Tổng lượt truy cập: 1372638
  • Tất cả: 4360
Đăng nhập