Tham gia góp ý dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp.

Thực hiện Công văn số 542/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/3/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp. Ngày 12/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 961/VP-KGVXNV về việc chuyển Công văn số 542/LĐTBXH-TCGDNN ngày 02/3/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đề nghị có ý kiến góp ý gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động, Việc làm và Dạy nghề tham mưu Lãnh đạo Sở văn bản lấy ý kiến góp ý của các Trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, văn bản có nội dung dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp. Do đó, Phòng Lao động, Việc làm và Dạy nghề đề nghị đăng “Dự thảo 02 Thông tư quy định Điều lệ trường cao đẳng, Điều lệ trường trung cấp; Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016; Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018” trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Tập tin tải về:
gopy.rar
Danh sách các ý kiến góp ý
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 1544
  • Trong tuần: 30 788
  • Tổng lượt truy cập: 1372623
  • Tất cả: 4345
Đăng nhập