XÂY DỰNG DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 131/2021/NĐ-CP NGÀY 30/12/2021 CỦA CHÍNH PHỦ
Lượt xem: 480

Căn cứ Điều 47 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQGH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2022 thay thế Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa.

Căn cứ quy định trên, Quyết định số 3954/QĐ-BQL ngày 08/12/2014 của Ban Quản lý Đền ơn đáp nghĩa về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận được xây dựng căn cứ theo quy định của Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ không còn đúng với quy định hiện hành. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã tham mưu dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh theo quy định của Mục 3 Chương VII Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ (từ Điều 173 đến Điều 181).

Để dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh được hoàn chỉnh, đảm bảo đúng quy định trước khi trình Trưởng ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh ban hành Quy chế. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 271/SLĐTBXH-NCC ngày 23/02/2023 gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Quy chế./.

Phòng NCC

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 2498
  • Trong tuần: 31 742
  • Tháng hiện tại: 78 799
  • Tổng lượt truy cập: 1373577
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang