Lọc theo

Hiển thị từ 1 - 10 trong 16 dòng<< Đầu< Trước12Sau >Cuối >>
  Hương

Mức hưởng chế độ thai sản đối với BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người sử dụng lao động và người lao động không phải đóng BHXH.

  Thành

Người lao động không muốn tham gia BHXH có được không? DN có bắt buộc NLĐ tham gia BHXH không?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

căn cứ theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng....

Như vậy, người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 01 tháng trở lên sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ Điều 26 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

“Điều 26. Vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định.”

Theo đó, nếu người lao động có thỏa thuận với người sử dụng lao động để không tham gia bảo hiểm thì người lao động sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng..

  Dũng

Lao động người nước ngoài là thành viên góp vốn công ty, không thuộc diện cấp Giấy phép lao động có bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội không?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Căn cứ quy định này lao động là người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động không phải tham gia BHXH bắt buộc.

  Lê Văn Tám

Việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

Theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014  như sau:

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

  huỳnh Thị Linh

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của người lao động bao gồm những gì?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 58/2014 quy định điều kiện hưởng trợ cấp BHXH 1 lần:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng đóng BHXH chưa đủ 20 năm;

- Sau một năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH và có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH 1 lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (theo Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22/06/2015)

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn; Các bệnh, tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự phục vụ được nhu cầu sinh hoạt, cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn (theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 có hiệu lực áp dụng từ 01/03/2018)

- Ra nước ngoài để định cư

  Tôi

Tôi hỏi

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

OK

  Lương Minh Tấn

Đơn đề nghị xem xét hộ nghèo mới của bà Nguyễn Thị Bích Thuận thường trú tại thôn Bình Minh, xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình – Bình Thuận. Nội dung đơn nêu “gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bản thân tôi thường xuyên ốm đau nên ít có khả năng lao động nhưng chưa được địa phương công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, vậy để được địa phương xem xét bổ sung vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo thì tôi phải làm thế nào”

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

Theo Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 được quy định:

Đối với trường hợp hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước, thực hiện theo quy trình sau:

a) Hộ gia đình có giấy đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH) nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xử lý;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã lập danh sách các hộ gia đình có giấy đề nghị (theo Phụ lục số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH) và tổ chức thẩm định theo mẫu Phiếu B (theo Phụ lục số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH); báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh; niêm yết công khai danh sách tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

Thời gian thẩm định, xét duyệt và ban hành Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận giấy đề nghị của hộ gia đình. Trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì cần nêu rõ lý do.

Theo quy định trên, đối với trường hợp của bà phải làm đơn đề nghị xét duyệt bổ sung hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH) gửi UBND xã Phan Hòa (qua công chức Lao động-TB&XH của xã) để được xem xét, giải quyết theo quy định.

  Trần Văn Tám

Hình thức xử lý kỷ luật lao động được quy định như thế nào?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

Điều 125 Bộ luật lao động năm 2012:

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

3. Sa thải.

  Trần Văn Tám

Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ được quy định như thế nào?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

Điều 114 Bộ luật lao động năm 2012:

1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

  Nguyễn Văn Linh

Thế nào là giờ làm việc ban đêm?

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  trả lời

Điều 105  Bộ luật lao động năm 2012:

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau

Hiển thị từ 1 - 10 trong 16 dòng<< Đầu< Trước12Sau >Cuối >>
 
 
 
 
hoidapSLDTBXH - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech