Đánh giá kết quả 10 năm thi hành luật bình đẳng giới (2007 – 2017)

Tin tức chung

Đánh giá kết quả 10 năm thi hành luật bình đẳng giới (2007 – 2017)

16/11/2017 07:25:30

Qua 10 năm (2007 – 2017) thực thi Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cho thấy việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới đã được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh; Tỉnh ủy đã có những chủ trương chỉ đạo kịp thời đối với công tác cán bộ nữ, việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ngày càng được quan tâm, đã tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát huy vai trò, khẳng định vị trí của mình trong xã hội. Nhận thức của cán bộ lãnh đạo các cấp và nhân dân về bình đẳng giới có sự chuyển biến rõ nét, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động của gia đình và xã hội.Các ngành, các cấp các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra, nhất là quan tâm những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em. Các mô hình thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới được quan tâm xây dựng dưới nhiều hình thức khác nhau, thu hút được nhiều thành phần nam giới tham gia. Từ đó góp phần hạn chế định kiến giới và bất bình đẳng giới tại địa phương.

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ cơ bản đảm bảo quy định: nguồn cán bộ nữ được giới thiệu quy hoạch các chức danh lãnh đạo tăng hơn trước:

Quy hoạch Tỉnh ủy khóa XII (nhiệm kỳ 2010-2015), có 14/89 cán bộ nữ đạt tỷ lệ 15,73%; khóa XIII (nhiệm kỳ 2015-2020) có 17/81 cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 20,98% tăng 5,25%.

Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quy hoạch  nhiệm kỳ (2010-2015) có 80 cán bộ nữ chiếm 22,40%; nhiệm kỳ (2015-2020) có 113 cán bộ nữ đạt tỷ lệ 30,37%

Quy hoạch cấp ủy trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ (2010-2015) cán bộ nữ có 70 đồng chí, đạt tỷ lệ  14,46%; UV.BTV cấp ủy có 13 cán bộ nữ, đạt tỷ lệ  8,67%; Nhiệm kỳ (2015-2020) cán bộ nữ có 154 đồng chí, đạt tỷ lệ  29,45%; UV.BTV cấp ủy có 42 cán bộ nữ, đạt tỷ lệ  26,9%;

Việc thực thi bình đẳng giới trong các lĩnh vực đã giúp Phụ nữ đã từng bước xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong góp phần thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học.... Nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới giai đoạn 2007 – 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em) phối hợp với các Sở, ngành là thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh  đề nghị Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 3 tập thể và 02 cá nhân./.

                                                                                                            Phòng Bảo vệ CSTE&BĐG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech