Kết quả thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 – 2017

Tin tức chung

Kết quả thực hiện Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 – 2017

24/04/2018 08:33:32

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg, ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010-2020, (Đề án 32), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có Kế hoạch số 4551/KH-UBND ngày 27/9/2010 về việc triển khai thực hiện Đề án 32 giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 4076/KH-UBND ngày 02/11/2016 thực hiện Đề án 32 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Bảy năm qua (2010 – 2017), với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tổ chức hội, đoàn thể, Đề án 32 đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân, nhất là nhóm yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nổi bật là:

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội: tính đến nay, trên toàn tỉnh có 11 cơ sở trợ giúp xã hội với tổng số 190 nhân viên công tác xã hội và mạng lưới 1.298 công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên tại cộng đồng (46 cộng tác viên công tác xã hội, 804 cộng tác viên trẻ em và 306 thành viên đội công tác xã hội tình nguyện và 142 công chức, người lao động làm công tác xã hội tại các cơ quan thuộc bộ máy quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã). Mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa sự tác động của các yếu tố gây tổn thương, trong đó chú trọng vào các đối tượng yếu thế; tư vấn, trợ giúp các đối tượng yếu thế vượt qua nghịch cảnh bằng nỗ lực của bản thân để ổn định cuộc sống... Từ tháng 11/2017, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý là đơn vị đầu tiên thực hiện cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội: từ  nguồn  kinh  phí  thực  hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội của Trung ương và tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 02 công chức hoàn thành chương trình đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ); tổ chức đào tạo Trung cấp nghề công tác xã hội cho 21 người, cấp chứng chỉ nghề công tác xã hội cho 192 người; tổ chức 30 lớp tập huấn cho 6.456 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã); cử 10 công chức, viên chức, giảng viên tham gia chương trình đào tạo về nghề công tác xã hội (3 tháng) do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức,

Nhìn chung, qua 7 năm triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2010-2015 đều hoàn thành; năng lực của cán bộ, công chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội ở các cấp được nâng lên; nhận thức, hiểu biết về nghề công tác xã hội đã có nhiều chuyển biến đáng kích lệ. Tuy nhiên, việc chưa duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên công tác xã hội cấp xã là hạn chế vì điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn khó khăn nên chưa xây dựng được chế độ, chính sách phù hợp để thu hút người có trình độ chuyên môn về công tác xã hội tham gia phục vụ tại xã, phường, thị trấn.

Để ghi nhận những kết quả đạt được đó, ngày 02/4/2018, Chỉ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 855/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho Phòng Bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội./.”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech