Xã Gia An- huyện Tánh Linh- Bình Thuận kiềm chế không để gia tăng tình hình tệ nạn mại dâm

Tin tức chung

Xã Gia An- huyện Tánh Linh- Bình Thuận kiềm chế không để gia tăng tình hình tệ nạn mại dâm

02/10/2017 07:28:28

Gia An là xã thuộc vùng miền núi có diện tích trên 10.343 m2; dân số 3.454 hộ/15.290 khẩu, là địa bàn rộng, thành phần tôn giáo đa dạng, giáp ranh với xã Vũ Hòa – huyện Đức Linh. Trong những năm qua, xã đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm và từng bước kiềm chế tình hình mại dâm trên địa bàn góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội ở địa phương.

Xác định công tác xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn mại dâm theo Nghị quyết Liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định và hướng dẫn nội dung hoạt động, phân loại, đánh giá công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; Ban chỉ đạo “phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội” của xã  Gia An đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn; lấy công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm làm nhiệm vụ trọng tâm coi đây là chỉ tiêu phấn đấu cuối năm để bình xét, đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Để tập trung cho công tác phòng, chống và kiềm chế tình hình tệ nạn mại dâm xã đã tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như:

Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể xã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung kế hoạch; tập trung tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, hội viên để nâng cao nhận thức cho nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của tệ nạn mại dâm trong cộng đồng xã hội, chủ động phòng ngừa tệ nạn mại dâm và làm giảm tình hình mại dâm trên địa bàn. Các tổ chức đoàn thể xã: Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến Binh, Hội Nông dân, Ban điều hành 08 thôn, các thành viên trong Ban chỉ đạo xã và nồng cốt là lực lượng công an đã tập trung vào công tác vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc đấu tranh phòng, chống mại dâm, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Công an, Mặt trận đoàn thể cùng với các trường học trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền, giáo dục ý thức về phòng, chống các tệ nạn xã hội (tuyên truyền Pháp lệnh phòng, chống mại dâm trên hệ thống phát thanh của xã 5 giờ/tuần; treo 11 mét băng rôn hưởng ứng tháng cao điểm phòng, chống ma túy, mại dâm; đặt bảng Panô: 6m x 3m với nội dung “chung tay phòng, chống tệ nạn mại dâm”; tổ chức lễ ra quân tháng cao điểm phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho học sinh cấp II,III trong toàn xã có 140 người tham gia; mở 01 cuộc Hội nghị để tọa đàm  quán triệt Nghị quyết Liên tịch 01/2008 của liên bộ cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở địa bàn thôn có 230 người tham dự ). Theo đó, phụ nữ xã đã thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ được quan tâm hỗ trợ vay vốn sản xuất, chăn nuôi tái hòa nhập cộng đồng (phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội xã tạo điều kiện hỗ trợ, cho vay vốn 03 trường hợp bán dâm hoàn lương với số tiền 36.000.000 đồng để sản xuất, chăn nôi làm ăn ổn định cuộc sống). UBND xã đã xây dựng 04 mô hình tổ tự quản (thôn 1,3,5,8) để thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ không để lợi dụng chích hút ma túy, mua bán dâm trên địa bàn mình phụ trách.

Công tác thanh tra, kiểm tra và phối hợp phòng ngừa tệ nạn mại dâm được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả cao: Định kỳ hàng tháng Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, quán cà phê giải khát, nhà trọ, nhà nghỉ, quản lý hộ khẩu và cho ký cam kết không để xảy ra hoạt động mại dâm trên địa bàn xã Gia An. Ban chỉ đạo xã đã cho triển khai công tác rà soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà trọ, quán cà phê giải khát và các đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm và  giao trách nhiệm cho chi hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục cảm hóa cho cam kết không vi phạm việc hoạt động mại dâm. Qua đó, đã góp phần vào việc ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của địa phương./.

                                                

     Phòng PCTNXH

                                                  Sở Lao động- TB&XH Bình Thuận

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech