Hội thảo, tập huấn triển khai dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2018

Tin tức chung

Hội thảo, tập huấn triển khai dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em năm 2018

02/05/2018 15:23:00

Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2018, Cục Trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức chương trình Hội thảo, tập huấn công tác trẻ em và vận hành cơ sở dữ liệu trẻ em năm 2018 diễn ra trong hai ngày 19-20/4/2018 cho các tỉnh phía nam tại thành phố Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam đã nhấn mạnh trẻ  em là mối quan tâm hàng đầu của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội và mỗi gia đình. Theo đó, Cục trưởng đã định hướng, hướng dẫn thực hiện cho địa phương những vấn đề trọng tâm về công tác trẻ em năm 2018, cụ thể: Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020; tháo gỡ vướng mắc trong Công văn số 505/LĐTBXH-TE ngày 01/02/2018 về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2018.

Cũng trong cuộc hội thảo, các Phòng chuyên môn của Cục đã hướng dẫn thực hiện các hoạt động ưu tiên trong năm 2018 như: Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 – 2020, Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của địa phương trong việc thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg Quy định Tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Đồng thời Tổng Đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã có hướng dẫn, thảo luận giải quyết các khó khăn trong quá trình kết nối, can thiệp hỗ trợ trẻ em tại địa phương.

Tiếp theo nội dung làm việc của Chương trình, Cục đã giới thiệu Sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và hướng dẫn thực hành cập nhật thông tin trẻ em lên phần mềm quản lý thông tin trẻ em theo Luật trẻ em 2016 để các tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2018./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech