Triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật ngành Lao động- TB&XH năm 2017

Tin tức chung

Triển khai thực hiện công tác theo dõi, thi hành pháp luật ngành Lao động- TB&XH năm 2017

23/10/2017 14:32:49

Thực hiện Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 với mục đích, yêu cầu: Phổ biến các quy định của pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật;  đánh giá thực trạng và hiệu quả công tác thi hành pháp luật; kịp thời đôn đốc, tổ chức và hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật; kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên liên tục, qua đó xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở trong quá trình triển khai công tác kiểm tra văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các Phòng, đơn vị trong quá trình thực hiện thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội được khách quan, công khai và minh bạch.

Theo đó, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm phải được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực có liên quan trong toàn ngành: Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực người có công; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em- Bình đẳng giới; lao động- việc làm; đào tạo nghề; Bảo trợ xã hội; Bảo hiểm xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; đồng thời tham gia với các Sở, ngành có liên quan kết hợp triển khai, kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực của ngành. Đối với các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017, các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tùy vào đặc điểm, tình hình của từng Phòng, đơn vị để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

Việc báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận./.

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech