Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 03/2019 tại trung tâm

Tin tức chung

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 03/2019 tại trung tâm

26/03/2019 10:12:18

Tháng 03/2019, Trung tâm DVVL Bình Thuận đã tiếp nhận 410 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 56 người).

Tham mưu Sở Lao động - TBXH ban hành 218 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 410 người, trong đó số người được giới thiệu việc làm là 02 người; số người có quyết định hỗ trợ học nghề là 06 người./.       

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech