Tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực trẻ em và xử lý xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục

Tin tức chung

Tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực trẻ em và xử lý xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục

15/01/2019 08:20:31

Trong thời gian vừa qua một số vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trong các trường học đã gây bất bình, bức xúc trong dư luận xã hội. Để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến Luật trẻ em năm 2016, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc với trẻ em và bản thân trẻ em để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ.

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đặc biệt là các hành vi xâm hại trẻ em.

Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý giáo viên, nhân viên, người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm.

Tăng cường truyền thông về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc giải quyết, xử lý các vấn đề, vụ việc xâm hại trẻ em phức tạp, được xã hội, cộng đồng dân cư quan tâm. đặc biệt là các vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Khi có vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra tại địa phương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và UBND cấp xã thực hiện đảm bảo quy trình theo Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, đồng thời phối hợp xử lý và kịp thời can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại  đảm bảo các chính sách theo quy định hiện hành./.     

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech