Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc

Tin tức chung

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc

29/10/2018 09:54:52

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em

Thực hiện Thông báo số 324/TB-VPCP ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em, ngày 01/10/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản số 4150/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tổ chức quán triệt, tiếp tục nâng cao nhận thức một cách đầy đủ, sâu sắc và quan tâm đúng mức về công tác bảo vệ trẻ em; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyền trẻ em và chính sách về bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật; tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em bằng các hình thức phù hợp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành ở địa phương, cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kiên quyết xử lý nghiêm người có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội; tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực bảo đảm cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là hỗ trợ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em miền núi.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện các chính sách bảo đảm phù hợp với Luật trẻ em; đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao hiệu lực trong việc bảo vệ quyền trẻ em, hướng dẫn cụ thể quy trình xử lý những vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em một cách nhanh chóng, thân thiện, bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em.

Định kỳ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá các địa phương về thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, đổi mới phương pháp giáo dục trẻ em; hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường; thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đưa các buổi học giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em học phù hợp với lứa tuổi, giới tính.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cùng các cấp chính quyền tạo lập cuộc sống an toàn, phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Giám sát, phát hiện, phản biện xã hội và chung tay giải quyết những vấn đề nóng về trẻ em, đặc biệt là bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, đuối nước trẻ em.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Rà soát, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới các khu vui chơi cho trẻ em (công viên, cây xanh, sân chơi, hồ bơi và các thiết chế văn hóa phù hợp).

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ Văn hóa – Xã hội hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ trẻ em cấp xã, đồng thời rà soát, điều chỉnh số lượng cộng tác viên tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, bản, khu phố theo Nghị quyết số 58/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và văn bản số 3889/UBND-KGVX ngày 19/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bố trí nguồn lực hàng năm đảm bảo cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương. /. 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech