Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em theo Quyết định 234

Tin tức chung

Báo cáo tình hình thực hiện chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em theo Quyết định 234

16/11/2017 16:13:32

Thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 (PCTNTTTE). Trong năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban,ngành, đoàn thể và địa phương triển khai thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác truyền thông, giáo dục vận động xã hội thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về phòng, chống tai nạn thương tích trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tập huấn cho 228 lượt cán bộ cấp tỉnh, huyện, 1.103 lượt cán bộ cấp xã, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và 182 cán bộ, giáo viên cấp tỉnh, huyện, xã các kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn giao thông và đuối nước trẻ em.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Tỉnh Đoàn thanh niên chỉ đạo tiếp tục thực hiện hoạt động duy trì và nhân rộng triển khai các mô hình PCTNTTTE như “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn” và “Cộng đồng an toàn”.

Đối với công tác phòng, chống đuối nước, phòng chống giao thông đường bộ cho trẻ em: UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ kiện toàn cơ sở vật chất để dạy bơi cho trẻ em tại địa phương, tạo điều kiện để hỗ trợ cho trẻ em thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học bơi và học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT tổ chức các chương trình ngoại khóa cho học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, Tỉnh Đoàn thanh niên, Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi …

Hiện nay toàn tỉnh có 31 hồ bơi đang hoạt động và phục vụ hoạt động dạy bơi cho trẻ em. Có 01/10 huyện triển khai chương trình bơi an toàn cho trẻ em.

Số trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn giao thông là 185.737 trẻ, số trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước, biết bơi là 16.682 trẻ.

Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, can thiệp từ phía các cơ quan nhà nước, tuy nhiên số trẻ em bị tai nạn thương tích chưa có xu hướng giảm, đặc biệt là trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, cụ thể: năm 2016, có 5.062 trẻ mắc TNTT các loại,  có 22 trẻ tử vong do đuối nước, 06 tháng đầu năm 2017 có 2.039 trẻ mắc TNTT các loại, có 15 trẻ tử vong do đuối nước./.

                                                                 Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em - BĐG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech