Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2018 tại trung tâm

Tin tức chung

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2018 tại trung tâm

15/01/2019 08:11:56

Tháng 12/2018, Trung tâm DVVL Bình Thuận đã tiếp nhận 449 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động (trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 55 người).

Tham mưu Sở Lao động - TBXH ban hành 504 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 09 quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp, 07 người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là 887 người. Cũng trong tháng này, số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 449 người, trong đó số người được giới thiệu việc làm là 0 người; số người có quyết định hỗ trợ học nghề là 19 người./.

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech