Trả lời kiến nghị của cử tri

Tin tức chung

Trả lời kiến nghị của cử tri

23/04/2018 08:15:15

Trả lời kiến nghị của cử tri về chế độ chính sách cho vợ liệt sĩ tái giá và con liệt sĩ lớn tuổi không có khả năng lao động


Ý kiến của cử tri hỏi: Cử tri kiến nghị nhà nước quan tâm có chế độ chính sách cho vợ liệt sĩ tái giá và con liệt sĩ lớn tuổi không còn khả năng lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trả lời:

Pháp luật ưu đãi người có công hiện hành có quy định chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ liệt sĩ tái giá. Con liệt sĩ không còn khả năng lao động nếu đủ điều kiện (bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng dưới 0,6 lần mức chuẩn) cũng được xem xét giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Ngoài ra, con liệt sĩ còn được Nhà nước mua bảo hiểm y tế, được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở nếu khó khăn về nhà ở.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech