Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trong ngành Lao động- Thương binh và Xã hội

Tin tức chung

Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017 trong ngành Lao động- Thương binh và Xã hội

23/10/2017 15:35:28

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ngày 03/8/2017, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-SLĐTBXH triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11) trong toàn ngành trên cơ sở Chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”; với mục đích, yêu cầu, nội dung: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác tìm hiểu, chấp hành và thi hành pháp luật trong thực thi công vụ.

Sáng ngày 19/10/2017, tại Hội trường Sở đã tổ chức quán quán triệt: Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có 46 cán bộ công chức, viên chức là lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tham dự.

Đặc biệt, trong chiều ngày 19/10/2017, Sở  đã phối hợp với Phòng PA 83 Công an tỉnh tổ chức tập huấn các nội dung liên quan về công tác bí mật Nhà nước, theo đó đã phổ biến quán triệt: Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước; Thông tư số 33/2015/TT-BCA ngày 20/7/2015 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP; các Quyết định, Thông tư của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có liên quan về bảo vệ BMNN; các Quyết định, Kế hoạch có liên quan về bảo vệ BMNN của tỉnh Bình Thuận cho 62 cán bộ công chức, viên chức các Phòng chuyên môn Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Đồng thời, quán triệt, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam (ngày 9/11); Các nội dung pháp luật liên quan về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lảng phí; Các quy định, yêu cầu về thực hiện cải cách thủ tục hành chính… Tiếp tục quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác; Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Lựa chọn khẩu hiệu và treo băng rôn tuyên truyền ở vị trí thích hợp tại trụ sở cơ quan hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017:  “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”; “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân”;  “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân”; “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”./. 

* Một số hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức trong toàn nghành tham dự triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017.     


                                                                                                                                   Văn phòng Sở


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech