Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018

Tin tức chung

Triển khai vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018

23/04/2018 08:11:33

Ngày 27/02/2018, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 118/TB-BQL về triển khai vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2018 với nội dung như sau:

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân ở các địa phương trong tỉnh, nhất là các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với tinh thần trách nhiệm và tình cảm.

- Chỉ tiêu năm 2018: Vận động đóng góp 6 tỷ đồng. Trong đó cấp tỉnh vận động 1,5 tỷ đồng, còn cấp huyện, thị xã, thành phố vận động 4,5 tỷ đồng.

- Mức vận động: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý tham gia đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa bằng  một ngày lương hoặc một ngày thu nhập.

- Thời gian từ nay đến ngày 27/7/2018.

Mọi đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh xin gửi về tài khoản:

Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Bình Thuận

Số tài khoản: 3761.0.9068340

Mã ĐVQHNS: 9068340, Mã CTMT: 91011

Tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech