Kết luận thanh tra pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại công ty tnhh biển xanh

Công tác Thanh tra

Kết luận thanh tra pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại công ty tnhh biển xanh

26/06/2019 14:39:06

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-SLĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Biển Xanh, địa chỉ: số 54 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ đi kèm;

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ngày 18/6/2019 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra số 1214/KL-SLĐTBXH, theo đó đã đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội như sau:

- Đã thực hiện thông báo tình hình biến động lao động với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

- Đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với 93/93 người lao động, đạt 100%.

-  Áp dụng thời gian thử việc và thực hiện trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đúng quy định.

- Đã tổ chức đối thoại định kỳ 01 năm/lần tại nơi làm việc; có thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể và gửi Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận.

- Đã xây dựng nội quy lao động và đăng ký với Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận.

- Thực hiện thời giờ làm việc; ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương và ngày nghỉ phép năm cho người lao động đúng quy định.

- Đã lập thủ tục và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đối với 92/92 người lao động, đạt 100%. Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không nợ tiền BHXH, BHTN.

- Đã trả lương đối với người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành; lao động đã qua đào tạo được chi trả đúng theo quy định; doanh nghiệp không nợ lương của người lao động. Đã xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và gửi Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động với mức 26.000đồng/người/suất.

- Về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

+ Đã phân loại số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và phân loại số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đã thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; bố trí người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; đã ký hợp đồng dịch vụ y tế để thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người lao động. Đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 77/93 lao động.

+ Đã trang bị phư­­ơng tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và có bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại.

+ Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho  người lao động; lao động nữ đã được khám chuyên khoa phụ sản. Đã thực hiện quan trắc các yếu tố môi trường vệ sinh lao động vào tháng 7/2018 với 47 mẫu tại nơi làm việc, kết quả có 47/47 mẫu đạt tiêu chuẩn. Đã trang bị phương tiện y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu tại nơi làm việc.

- Đã thực hiện các quy định riêng đối với lao động nữ đúng theo quy định.

- Có sử dụng 01 lao động người nước ngoài đã được cấp phép lao động.

Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật lao động, gồm các nội dung như:

- Chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động 06 tháng và hàng năm; chưa báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm và cả năm; chưa báo cáo định kỳ cả năm về công tác an toàn vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương.

- Thông báo tình hình biến động lao động chưa thể hiện đầy thông tin theo mẫu số 29 Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Nội quy lao động có quy định hình thức kỷ luật hình thức sa thải về hành vi người lao động tiết lộ bí mật hoạt động sản xuất kinh doanh… nhưng chưa ban hành danh mục tài sản, tài liệu, bí mật kinh doanh.

- Chưa trả phụ cấp độc hại hoặc tính tiền độc hại vào lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và chưa thực hiện đóng BHXH cộng thêm 5% đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Chưa bố trí đủ số ngày nghỉ hàng năm (14 ngày/năm) đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Chưa xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động chưa đầy đủ, còn 16 người chưa được huấn luyện. Có sử dụng 01 bình chứa khí nén có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nhưng chưa thực hiện kiểm định.

- Chưa lập sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; chưa tổ chức đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 năm 02 lần cho 10 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; chưa lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động.

Qua những thiếu sót, tồn tại trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã đưa ra 18 kiến nghị, yêu cầu Công ty TNHH Biển Xanh thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận(qua Thanh tra Sở) trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày ký kết luận thanh tra). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./. 

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech