Quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động

Công tác Thanh tra

Quy chế phối hợp điều tra tai nạn lao động

01/02/2018 13:50:32

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Ngày 06/11/2017, Liên ngành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành thực hiện việc ký kết ban hành Quy chế phối hợp điều tra các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quy chế gồm 03 Chương và 10 Điều (Chương I: Quy định chung, gồm 04 Điều; Chương II: Nội dung phối hợp, gồm 04 Điều; Chương III: Tổ chức thực hiện, gồm 2 Điều). Quy chế có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Quy chế quy định chi tiết về trách nhiệm, nội dung phối hợp của các cơ quan: Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh (bao gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn lao động tỉnh và một số thành viên khác); Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc điều tra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động (TNLĐ) có dấu hiệu tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, theo đó đã quy định rõ công tác phối hợp dựa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên; các quy định trong Quy chế không thay thế cho các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị liên quan đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác; việc phối hợp điều tra các vụ TNLĐ chết người và TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo trong việc điều tra, xử lý các vụ TNLĐ chết người; số liệu báo cáo, kết quả điều tra, xử lý về TNLĐ của các cơ quan phải đảm bảo tính chính xác, trùng khớp đúng với quy định.

 Mục đích phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo sự thống nhất, tránh chồng chéo trong điều tra, xử lý các vụ TNLĐ chết người và TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác điều tra TNLĐ; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chính xác giữa các cơ quan trong việc khai báo, điều tra, xử lý, báo cáo tình hình TNLĐ trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở xảy ra TNLĐ sớm ổn định sản xuất kinh doanh; thân nhân của người bị TNLĐ sớm được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp TNLĐ, chế độ bảo hiểm TNLĐ theo quy định./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech