Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2019

Công tác Thanh tra

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2019

27/06/2019 10:44:49

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1906/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/12/2018. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kết quả đạt được cụ thể như sau:

Thanh tra pháp luật lao động 02 cuộc tại 09 doanh nghiệp; thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công 02 cuộc tại 02 huyện và 09 xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân. Qua thanh tra, đã có 103 kiến nghị, yêu cầu yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị khắc phục các khuyết điểm, tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính tại 03 doanh nghiệp với tổng số tiền là 38 triệu đồng và kiến nghị thu hồi số tiền là 4,830 triệu đồng do chi sai chế độ, chính sách người có công tại huyện Hàm Thuận Bắc.

Tiến hành điều tra và công bố biên bản điều tra 05 vụ tai nạn lao động tại 05 doanh nghiệp. Đã yêu cầu các doanh nghiệp bồi thường tai nạn lao động cho 05 gia đình có người bị tai nạn với tổng số tiền 600,535 triệu đồng, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 02 doanh nghiệp với tổng số tiền là 17 triệu đồng.

Triển khai phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động năm 2019 bằng hình thức trực tuyến cho 2000 doanh nghiệp trong tỉnh.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Sở đã tiếp 25 lượt công dân và đã trực tiếp trả lời hoặc hướng dẫn công dân đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết; đã xử lý, giải quyết 06/06 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, đã tiến hành thụ lý giải quyết.

Ngoài ra, tham gia phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính Bình Thuận tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 09 UBND huyện, thị xã, thành phố.

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở cơ bản đã thực hiện và hoàn thành cơ bản kế hoạch đã đề ra. Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đạt chất lượng và hiệu quả, trong thời gian tới cần phải thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Nổ lực, cố gắng thực hiện các công việc về thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức thanh tra nhằm tăng hiệu quả công tác thanh tra; tập trung thanh tra chuyên đề, thanh tra các doanh nghiệp có nhiều đơn thư phản ánh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhằm khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Hai là: Kịp thời thụ lý, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế khiếu nại, tố cáo kéo dài; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Ba là: Chú trọng công tác tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019.

Bốn là: Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các đối tượng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ quyết định thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thu hồi, kết luận thanh tra./.

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech