Kết luận thanh tra pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại công ty tnhh chế biến bột cá kim long

Công tác Thanh tra

Kết luận thanh tra pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại công ty tnhh chế biến bột cá kim long

26/06/2019 14:48:19

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-SLĐTBXH ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Chế biến bột cá Kim Long, địa chỉ: Lô C11 khu chế biến nước mắm, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Chế biến bột cá;

Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ngày 18/6/2019 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã ban hành Kết luận thanh tra số 1211/KL-SLĐTBXH, theo đó đã đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội như sau:

- Đã ký kết hợp đồng lao động với toàn bộ 10 lao động thuộc đối tượng phải ký kết hợp đồng lao động,

- Thực hiện thời giờ làm việc đối với tất cả người lao động đúng quy định.

- Đã thực hiện nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương cho người lao động đúng quy định.

- Đã tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho 10/10 người thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đã cấp 10 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Đã trích nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động đến hết tháng 4 năm 2019. Đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không nợ tiền BHXH, BHTN.

- Đã trả lương đối với người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện hành; lao động đã qua đào tạo được chi trả đúng theo quy định; doanh nghiệp không nợ lương của người lao động; không tổ chức người lao động làm thêm giờ. Ngoài ra có hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động với mức 20.000đồng/người/suất.

- Đã trang bị phư­­ơng tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; lao động nữ đã được khám chuyên khoa phụ sản. đã trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế tại nơi làm việc.

Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật lao động, gồm các nội dung như:

- Chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động 06 tháng và hàng năm; chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm và cả năm; chưa thực hiện báo cáo định kỳ cả năm về công tác an toàn vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương; chưa thực hiện thông báo tình hình biến động lao động với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

- Chưa xây dựng nội quy lao động; Thực hiện ngày nghỉ phép năm cho người lao động chưa đúng quy định.

- Chưa xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương; chưa phân loại danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; Chưa phân loại lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện các chế độ theo quy định.

- Chưa bố trí người lao động làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; chưa xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm và chưa thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

- Chưa xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc; chưa thực hiện việc niêm yết các bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc; Chưa tổ chức tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động.

- Có sử dụng 07 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, gồm 04 nồi hơi, 02 xe nâng, 01 bình khí nén nhưng chưa thực hiện việc kiểm định các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang quản lý.

- Chưa tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ người lao động.;

- Chưa lập sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; chưa ký hợp đồng với cơ quan y tế địa phương để quản lý sức khỏe người lao động.

- Chưa tổ chức đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; Chưa lập sổ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động; Chưa thực hiện quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc.

Qua những thiếu sót, tồn tại trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã đưa ra 22 kiến nghị, yêu cầu Công ty TNHH Chế biến bột cá Kim Long thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận(qua Thanh tra Sở) trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày ký kết luận thanh tra). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech