Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về an toàn,vệ sinh lao động tại công ty lâm nghiệp bình thuận

Công tác Thanh tra

Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về an toàn,vệ sinh lao động tại công ty lâm nghiệp bình thuận

26/06/2019 14:56:18

Thực hiện Quyết định số 427/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/4/2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận; địa chỉ trụ sở chính: Số 30 Yersin, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Trồng rừng, khai thác rừng trồng, chế biến gỗ, hàng mộc.

Ngày 06/5/2019, Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết tiến hành thanh tra. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ngày 18/6/2019 Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kết luận thanh tra số 1220/KL-SLĐTBXH, theo đó đã đánh giá kết quả việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

- Đã thực hiện báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với 223/223 người lao động, đạt 100%.

- Đã lập thủ tục và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế đối với 228/228 người lao động, đạt 100%. Doanh nghiệp đóng BHXH, BHTN, BHYT đến hết tháng 4/2019.

- Thực hiện thời giờ làm việc cho người lao động đúng quy định. Có thực hiện ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng cho người lao động. Có thực hiện ngày nghỉ phép năm cho người lao động.

- Đã thực hiện trả trợ cấp thôi việc đối với 39 người lao động đầy đủ, với tổng số tiền chi trả là 374.969.352 đồng.

- Đã thực hiện thanh toán lương năm 2019 theo mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Thu nhập thấp nhất là 4.200.000 đồng/tháng, thu nhập cao nhất là 14.026.000 đồng/tháng, thu nhập bình quân là 6.686.000 đồng/tháng. Đã xây dựng hệ thống thang l­­ương, bảng l­­ương và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động với mức 730.000 đồng//người/tháng.

- Đã xây dựng nội quy lao động và đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thực hiện các quy định riêng đối với lao động nữ đúng quy định.

- Về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

+ Có phân loại số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Có phân loại số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

+ Có xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm (năm 2018, năm 2019). Có thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Có bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. Có ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện công tác y tế. Có thực hiện tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động.

+ Có trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và lập sổ cấp phát, theo dõi. Có xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và niêm yết các bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc. Có thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại, nguy hiểm.

+ Có tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động vào năm 2018 cho 72 người lao động. Năm 2019 đã tổ chức huấn luyện cho toàn bộ người lao động. Có tổ chức khám sức khỏe định kỳ vào tháng 7/2018 cho 229 người lao động, trong đó lao động nữ có khám chuyên khoa phụ sản. Có tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp vào tháng 12/2018 cho 57 người lao động.

+ Có trang bị ph­­ương tiện y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động. Có tổ chức quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc vào tháng 3/2018. Có tổ chức quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc vào tháng 4/2019.

+ Có thực hiện kiểm định và khai báo 13/13 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Đã thực hiện điều tra tai nạn lao động và giải quyết chế độ đối với 02 vụ tai nạn lao động nặng.

+ An toàn lao động trong sản xuất, chế biến gỗ: Có thực hiện biện pháp chống ồn cho những nơi có lắp các thiết bị gây ồn lớn (các thiết bị nén khí, các dây chuyền tự động...). Có thực hiện biện pháp chống bụi gỗ tại cơ sở sản xuất. Có thực hiện biện pháp an toàn khi sử dụng điện; máy, thiết bị bóc, cắt, bào, ép gỗ; máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (nồi hơi, bình chịu áp lực, xe nâng hàng); có bố trí buồng sơn và thực hiện công việc sơn gỗ. Có bố trí lối thoát hiểm. Có lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm.

Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật, gồm các nội dung như:

- Doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHTN, BHYT của tháng 5/2019 là 240.496.287 đồng.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ 01 năm/01 lần đối với 42 người lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là chưa đủ theo quy định (quy định 01 năm/02 lần).

- Có lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động nhưng chưa đầy đủ (chưa thống kê được tình hình bệnh tật tại biểu mẫu số 3 Thông tư số 19/2016/BYT).

- Chưa thực hiện việc bao che bộ phận truyền động của một số máy cưa gỗ. 

- Một số nơi tại xưởng sản xuất gỗ các phôi, chi tiết, nguyên vật liệu, phế liệu chưa sắp xếp gọn gàng.

- Hệ thống điện và các thiết bị liên quan đến điện (các mối nối, dây dẫn,...) chưa đảm bảo an toàn, còn nhiều mạch điện hở.

Qua những thiếu sót, tồn tại trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đưa ra 05 kiến nghị, yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận (qua Thanh tra Sở) trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ký kết luận thanh tra). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech