Kết luận thanh tra Pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH thương mại Hải Tiến

Công tác Thanh tra

Kết luận thanh tra Pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH thương mại Hải Tiến

31/10/2017 07:35:58

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận về việc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH thương mại Hải Tiến (tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Hai Tien Trading Co., Ltd), địa chỉ: Lô A1 Khu chế biến hải sản Nam Phan Thiết, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Chế biến thủy sản.

Ngày 07/9/2017, Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận chủ trì phối hợp cùng với Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và Phòng Lao động - TB&XH thành phố Phan Thiết tiến hành thanh tra. Căn cứ Biên bản thanh tra, ngày 06/10/2017 Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận ban hành Kết luận thanh tra số 27/KL-TTr, theo đó đã đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật lao động như sau:

- Đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) cho 44/76 người lao động, đạt 57,89%.

- Doanh nghiệp không thu phí tuyển dụng người lao động, nhận tài sản hoặc tiền đặt cọc người lao động để đảm bảo thực hiện HĐLĐ; giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ gốc hoặc giấy tờ tùy thân của người lao động.

- Đã thực hiện thanh toán lương năm 2017 theo mức lương tối thiểu vùng năm 2017 3.320.000 đồng. Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua đào tạo 107 % lương tối thiểu vùng. Doanh nghiệp không nợ lương người lao động.

- Thực hiện thời giờ làm việc đối với người lao động là 08 giờ/ngày, 48 giờ/tuần. Có thực hiện ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương và ngày nghỉ việc riêng không hưởng lương cho người lao động. Có thực hiện 12 ngày nghỉ phép năm cho người lao động làm công việc bình thường.

- Tháng 10/2015 có xây dựng nội quy lao động và đăng ký với Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận.

- Đã tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 28/32 người lao động, đạt 87,5%. Đã cấp sổ BHXH cho 28/28 người lao động. Đến thời điểm thanh tra, doanh nghiệp không nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN.

- An toàn lao động, vệ sinh lao động: Có thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Có trang bị phư­­ơng tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Tháng 4/2016 có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 67/113 người lao động. Tháng 4/2017 có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 71/79 người lao động.  Công trình vệ sinh phúc lợi tại nơi làm việc đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật lao động, gồm các nội dung như:

- Chưa thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động với Phòng Lao động -TB&XH thành phố Phan Thiết.

- Thực hiện 02 loại báo cáo định kỳ về công tác an toàn, vệ sinh lao động và tình hình tai nạn lao động với Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận chưa đúng mẫu quy định.

- Thông báo tuyển dụng không có nội dung (HĐLĐ dự kiến, mức lương dự kiến, điều kiện làm việc cho từng vị trí công việc). Hầu hết hồ sơ tuyển dụng thiếu Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu quy định.

- Chưa lập sổ quản lý lao động theo quy định.

- Về hợp đồng lao động (HĐLĐ): Chưa thực hiện ký kết HĐLĐ cho 32 người lao động. Ông Trương Văn Huệ, Phó Giám đốc công ty ký kết HĐLĐ với người lao động mà chưa có giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty và theo mẫu quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Hầu hết HĐLĐ đã ký kết nhưng công ty chưa giao cho người lao động giữ 01 bản. Nội dung HĐLĐ đã ký kết với người lao động ghi chung chung, chưa thể hiện rõ quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia quan hệ lao động. Hầu hết các HĐLĐ không xác định thời hạn có một số quan hệ lao động đã thay đổi (tiền lương) nhưng chưa được điều chỉnh ký phụ lục HĐLĐ kịp thời.

- Có thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể và gửi Sở Lao động - TB&XH vào tháng 7/2011, tuy nhiên đến nay đã hết hiệu lực.

- Chưa thực hiện chế độ làm việc 06 giờ/ngày đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (công nhân làm việc trong kho lạnh).

- Chưa thực hiện 14 ngày nghỉ phép năm đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 16 ngày nghỉ phép năm đối với người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Về tiền l­­ương: Chưa xây dựng định mức lao động; hệ thống thang, bảng lương, quy chế trả lương, nâng lương, trả thưởnggửi đến Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Phan Thiết. Có bố trí người lao động làm thêm giờ vào ngày thường (mỗi ngày làm thêm 01 giờ) nhưng chưa trả lương làm thêm giờ. Chưa thực hiện trả phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (5%) và người lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (7%).

- Về Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT): Chưa tham gia BHXH, BHYT cho 04 người lao động. Chưa tham gia BHTN cho 01 người. Chưa trả thay BHXH, BHYT, BHTN và tiền nghỉ phép năm cho người lao động có HĐLĐ dưới 03 tháng. Chưa giao 28/28 sổ BHXH để người lao động tự bảo quản. Đóng BHXH chưa cộng thêm 5% đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và 7% đối với người lao động làm công việc đặc biệt NN, ĐH, NH.

- An toàn lao động, vệ sinh lao động: Hầu hết các quy định pháp luật chưa được công ty  thực hiện như: Xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm; bố trí người làm công tác an toàn lao động và người làm công tác y tế; thực hiện kiểm định an toàn định kỳ đối với 07 hệ thống lạnh; thực hiện kiểm định an toàn và khai báo với Sở Lao động - TB&XH đối với 02 xe nâng; thực hiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động lần đầu (hoặc định kỳ) cho toàn bộ người lao động có mặt tại công ty thuộc diện phải huấn luyện hàng năm; lập sổ theo dõi cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; thực hiện quan trắc các yếu tố môi trường vệ sinh lao động hàng năm tại nơi làm việc; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động;... Tại nơi làm việc của người lao động các hệ thống đường dây dẫn điện chưa đảm bảo an toàn; còn để nước đọng dưới nền nhà dễ gây trơn trượt, chưa có biển cảnh báo; chưa xây dựng và niêm yết đầy đủ nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm việc đối với hệ thống lạnh.

Qua những thiếu sót, tồn tại trên, Chánh Thanh tra Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận đã đưa ra 37 kiến nghị, yêu cầu công ty thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho Thanh tra Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày ký kết luận thanh tra). Thanh tra Sở Lao động - TB&XH Bình Thuận sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc công ty thực hiện các kiến nghị trong kết luận thanh tra./.

 

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech