Kết quả công tác thanh tra quý 1/2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra quý 2/2019

Công tác Thanh tra

Kết quả công tác thanh tra quý 1/2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra quý 2/2019

08/04/2019 10:29:27

Trong quý 1/2019, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận đã thực hiện thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công tại Phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc; thực hiện điều tra 04 vụ tai nạn lao động chết người tại 04 đơn vị; thực hiện công bố biên bản điều tra tai nạn lao động tại 02 đơn vị, qua điều tra, đã yêu cầu bồi thường tai nạn lao động cho gia đình người bị nạn với tổng số tiền 287 triệu đồng; phối hợp với Sở Tài chính Bình Thuận tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 tại 06/09 UBND huyện, thị xã, thành phố.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác thanh tra trong quý 2/2019: Tiến hành thanh tra thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động tại 09 doanh nghiệp; tiếp tục thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc và 05 xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc; tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính Bình Thuận tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2017 tại 04 đơn vị; thanh tra thực hiện chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hàm Tân và một số xã, thị trấn thuộc huyện Hàm Tân; triển khai tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động năm 2019 bằng hình thức trực tuyến tại các doanh nghiệp trong tỉnh; tiến hành điều tra tai nạn lao động nghiêm trọng và chết người tồn đọng và phát sinh; tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị theo kết luận thanh tra./.      

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech