Hướng dẫn đăng ký tài khoản báo cáo kết quả kiểm tra trực tuyến

Công tác Thanh tra

Hướng dẫn đăng ký tài khoản báo cáo kết quả kiểm tra trực tuyến

29/05/2019 14:39:49

Hướng dẫn đăng ký tài khoản báo cáo kết quả kiểm tra trực tuyến và thực hiện kiểm tra việc chấp hành PLLĐ Theo Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018

Công văn số 35/TTr ngày 21/05/2019

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech