Hội nghị tập huấn Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Công tác Thanh tra

Hội nghị tập huấn Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ

03/09/2019 07:33:00

Thực hiện Công văn số 2076/UBND-NCKSTTHC ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh. Ngày 29/8/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Tố cáo 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật tố cáo cho toàn thể công chức Văn phòng Sở.

Luật Tố cáo năm 2018 gồm 09 chương với 67 điều có nội dung và phạm vi điều chỉnh hợp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật Tố cáo trong hệ thống pháp luật, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi đã được Quốc hội khóa 14 Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Qua buổi tập huấn, Công chức Văn phòng Sở nắm bắt thêm nhiều nội dung Luật Tố cáo, về thẩm quyền giải quyết tố cáo,về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, về tổ chức thi hành kết luận nội dung tố cáo, về bảo vệ người tố cáo. Sau tập huấn, lãnh đạo các Trung tâm về đơn vị tổ chức tuyên truyền, phố biến Luật Tố cáo năm 2018 đến viên chức và người lao động đơn vị mình để mọi người biết và chấp hành tốt chức trách nhiệm vụ, không vi phạm pháp luật trong thời gian công tác./.

Các bài viết khác

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech