Đảng bộ sở lao động – thương binh và xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Công tác Đảng

Đảng bộ sở lao động – thương binh và xã hội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

23/07/2019 08:53:49

Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2019, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; chủ trì Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Trưởng các đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và sự có mặt của 72/84 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Sở phối hợp lãnh đạo Sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được UBND tỉnh giao, đạt trên 50% kế hoạch năm, cụ thể như: giải quyết việc làm cho 12.610 lao động, đạt 52,54% KH năm (trong đó, cho vay vốn giải quyết việc làm 700 lao động, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh 2.950 lao động, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 110 lao động, thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 8.850 lao động; tuyển mới và đào tạo nghề cho 5.679 người, đạt 51,63% KH năm; vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 4.505,533 triệu đồng, đạt 75,1 % KH năm; vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được 1.179,5 triệu đồng, đạt 58,97 KH năm...

Tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết của BCH Đảng bộ đề ra năm 2019; sự cố gắng nỗ lực, đoàn kết của cấp ủy các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên, quần chúng đã góp phần hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo công tác quốc phòng – an ninh, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt kết quả tốt. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2019 và Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm. Công tác kê khai tài sản, thu nhập; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng ủy Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện kết quả khá tốt. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, gắn với thi đua thực hiện công tác “dân vận khéo”, “dân vận chính quyền”. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra được tiến hành thường xuyên, chưa có trường hợp sai phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật cần phải xử lý./.


 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech