Đảng viên Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp ký kết thi đua năm 2018

Chính sách bảo trợ xã hội

Đảng viên Chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp ký kết thi đua năm 2018

01/02/2018 10:06:14

 Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai công tác đảng viên năm 2018, vào chiều ngày 05/01/2018, Tại Cơ sở nuôi dưỡng Tân Hà chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp đã tổ chức  đăng ký và ký kết thi đua năm 2018.

Căn cứ nhiệm vụ được tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan phân công, trước sự chứng kiến của đồng chí Bí thư chi bộ, có 05/20 đảng viên đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15/20 đảng viên đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn thể đảng viên nghiêm túc thực hiện bản cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và kế hoạch “cá nhân gương mẫu thực hiện”; “cá nhân tự giác thực hiện” nội bộ đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018. Tập thể đảng viên của chi bộ thảo luận nội dung đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và thống nhất đăng ký, ký kết thi đua với Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng chi bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp cơ sở” năm 2018.

Tập thể đảng viên trong chi bộ hứa sẽ nổ lực phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua đã cam kết./.

                                                                                                      Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech