Tiến độ cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019.

Chính sách người có công - Nghĩa trang liệt sĩ

Tiến độ cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2019.

30/08/2019 07:23:17

Thực hiện Thông báo số 51/TB-BQL ngày 27/02/2019 của Ban quản lý Qũy Đền ơn đáp nghĩa tỉnh về vận động Qũy Đền ơn đáp nghĩa năm 2019; theo báo cáo của Ban quản lý Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa các huyện, thị xã, thành phố và đóng góp của các đơn vị cấp tỉnh; tính đến ngày 26/7/2019 tổng số tiền đã vận động được trong toàn tỉnh là: 7.487.927.623 đồng/6.000 triệu đồng, đạt 124,8 % so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

I.   Quỹ cấp Tỉnh: Vận động được: 2.140.324.583 đồng/1.500 triệu đồng, đạt tỉ lệ  142,7% so với kế hoạch, trong đó: Tổng Công ty Điện lực Miền Nam hỗ trợ 500 triệu đồng và 158 cơ quan, đơn vị đóng góp 1.640.324.583 đồng. (đính kèm danh sách các cơ quan, đơn vị).

II.  Quỹ cấp huyện, thị xã, thành phố (gồm xã, phường, thị trấn): vận động được: 5.347.603.040 đồng /4.500 triệu đồng, đạt 118,83 % so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

 

STT

Huyện, thị xã, thành phố

Chỉ tiêu giao

Kết quả vận động

Tỉ lệ %


Qũy cấp huyện

4.500.000.000

5.347.603.040

118,83

1

Phan Thiết

510.000.000

943.592.625

185

2

Thị xã La Gi                          

500.000.000

467.556.586

93,5

3

Hàm Thuận Bắc         

680.000.000

872.391.000

128,3

4

Hàm Thuận Nam

300.000.000

302.955.800

101

5

Hàm Tân

350.000.000

381.174.694

108,9

6

Tánh Linh                

450.000.000

479.000.000

106,4

7

Đức Linh                     

550.000.000

410.621.122

   74,65

8

Bắc Bình              

580.000.000

651.208.704

112,28

9

Tuy Phong

580.000.000

706.589.590

121,82

10

Phú Quý

 

132.512.919

 

Trong đó: có 03 huyện đạt tỷ lệ khá cao là thành phố Phan Thiết đạt tỉ lệ 185%; huyện Hàm Thuận Bắc đạt tỉ lệ 128,3%, huyện Tuy Phong đạt tỷ lệ 121,8 %; có 04 huyện vận động đạt trên 100%, gồm: Bắc Bình, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Tanh Linh; còn lại 02 huyện vận động Quỹ đạt dưới 100% so với kế hoạch gồm: thị xã La Gi đạt 93%. Riêng huyện Đức Linh chỉ đạt tỉ lệ 74,65%.

Đến nay, toàn tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch vận đông Quỹ đền ơn đáp nghĩa (trước ngày 27/7/2019). Tuy nhiên, vẫn còn 02 huyện, thị xã chưa đạt kế hoạch giao (Đức Linh và La Gi). Còn nhiều đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa tham gia đóng góp. Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đề nghị:

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị trực thuộc tham gia đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt kết quả cao hơn.

Ban quản lý Qũy đền ơn đáp nghĩa các huyện Đức Linh và thị xã LaGi tiếp tục thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết và tham gia đóng góp Qũy Đền ơn đáp nghĩa; đôn đốc các xã, phường, thị trấn tích cực vận động trong cán bộ, nhân dân tham gia đạt kế hoạch giao.

 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech