Công tác Thanh tra

Kết luận thanh tra

(11/09/2018 09:02:11)

Kết luận thanh tra thực hiện tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, xác nhận đối tượng và công tác chi trả trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Bắc Bình.

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:22:18)

Kết luận thanh tra pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới tại Công ty TNHH xây lắp thương mại Đồng Tâm

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:20:42)

Kết luận thanh tra pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới tại Công ty TNHH một thành viên Tân Tân

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:18:17)

Kết luận thanh tra pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và bình đẳng giới tại Công ty TNHH Dương Đông - Bình Thuận

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:16:35)

Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty CP sản xuất - thương mại vận tải Tân Việt Tân

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:14:50)

Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty TNHH khoáng sản Rạng Đông

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:13:28)

Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản Biển Lạc

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:11:22)

Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty cổ phần vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận

Kết luận thanh tra

(04/07/2018 08:08:42)

Kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại công ty cổ phần xây dựng phát triển hạ tầng bình thuận

Quy định mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn lao động

(24/04/2018 09:27:54)

Quy định mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech