Chính sách bảo trợ xã hội

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội

(21/11/2018 08:10:12)

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội và ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách trợ giúp xã hội – thêm một bậc thang được dựng lên trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử

<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech