Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
919/QĐ-UBND 04/09/2018

Ban hành quy định lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy.


Tệp đính kèm:  File   Tệp đính kèm file 2
03 / TB-BQL 18/04/2017


Tệp đính kèm:  Files  
1374 /KH-UBND 17/04/2017


Tệp đính kèm:  Files  
907 /QĐ-BQL 07/04/2017


Tệp đính kèm:  Files   Kem theo
493/KH-UBND 15/02/2017

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
3910/QĐ-UBND 30/01/2016

Về việc điều chỉnh chế độ cấp đối với người thanh niên xung phong


Tệp đính kèm:  Files  
4901/UBND-KGVX 28/12/2016

V/v Kến nghị chế độ trợ cấp thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng


Tệp đính kèm:  Files  
4605 /KH-UBND 08/12/2016

Thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  Files  
4884 /KH-UBND 27/12/2016

Thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  Files  
4937/UBND-KGVX 30/12/2016

V/v thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ


Tệp đính kèm:  Files  
3515 /QĐ-UBND 29/11/2016

Về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia


Tệp đính kèm:  Files kèm theo  
1931 /KH-UBND 06/06/2016

Kế hoạch Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
2121 /KH-UBND 17/06/2016

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016) hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)


Tệp đính kèm:  Fies đính kèm  
4729 /UBND-TTTT 24/12/2015

V/v thống nhất việc thực hiện ký số và gửi, nhận văn bản qua các hệ thống thông tin.


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
866 /QD-UBND 28/03/2016

Ban hanh Quy the quan 157, khai thic, sir dung phan mem Quail 1ST van ban va dieu hanh trong co quan hanh chinh Nha nitirc tren dia ban tinh Binh Thuan


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
3485 /QĐ-UBND 07/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
11/2016/QĐ-UBND 27/04/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn, Bộ máy và mối quan hệ công tác Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận


1086/QĐ-UBND 15/04/2016

Về việc thành lập mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016- 2020.


Tệp đính kèm:  Đính kèm  
2625/QĐ-UBND 06/10/2015

Về việc Ban hành Quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Đính kèm  
49 /2015/QĐ-UBND 19/10/2015

Quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ và các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  Đính kèm  

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech