Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2018/TT-BLĐTBXH 12/10/2018

THÔNG TƯ 15/2018/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY GIA ĐÌNH


Tệp đính kèm:  THÔNG TƯ 15/2018/TT-BLĐTBXH  
140/2018/NĐ-CP 08/10/2018

NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Tệp đính kèm:  NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP  
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018

NGHỊ ĐỊNH 153/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ BẮT ĐẦU HƯỞNG LƯƠNG HƯU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2021 CÓ THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 20 NĂM ĐẾN 29 NĂM 6 THÁNG


Tệp đính kèm:  NGHỊ ĐỊNH 153/2018/NĐ-CP  
149/2018-NĐ-CP 07/11/2018

NGHỊ ĐỊNH 149/2018-NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC


Tệp đính kèm:  NGHỊ ĐỊNH 149/2018-NĐ-CP  
05/2017/QH14 12/06/2017

Luật Quản lý Ngoại thương


Tệp đính kèm:  Files  
25/CT-TTg 05/06/2017

Tăng cường công tác phòng, chống cai nghiện ma túy trong tình hình mới


Tệp đính kèm:  Files  
01/QĐ-CTN 03/01/2017

Tặng quà cho các đối tượng có công cách mạng nhân dịp tết Nguyên Đán Đinh dậu năm 2017


Tệp đính kèm:  Files  
04/NCC-KHTC 01/04/2017

Hướng dẫn tặng quà tết Nguyên đán đinh dậu năm 2017


Tệp đính kèm:  Files  
45/QĐ-TTg 19/10/2016

Tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu điwện công ích


Tệp đính kèm:  Files  
56/2016/NĐ-CP 29/06/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 Quy định chế độ biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn


Tệp đính kèm:  Files  
212- /QD-CTN 21/01/2016

Quyết định về việc Truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
1640/QĐ-TTg 18/08/2016

Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nhiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030


Tệp đính kèm:  Files pdf  
24/2016/QĐ-TTg 14/06/2016

QUYẾT ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH


Tệp đính kèm:  đính kèm  
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 25/06/2016


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
361/QĐ-TTg 07/03/2016

Phê duyệt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
48/2015/NĐ-CP 15/05/2015

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
79/2015/NĐ-CP 14/09/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
02/CT-TTg 25/01/2016

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công vối cách mạng


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
34/2014/QĐ-TTg 30/05/2014


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
98/NQ-CP 26/12/2014

Nghị quyết tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới


Tệp đính kèm:  File đính kèm  

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech