Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thông báo thủ tục tiếp nhận người cai nghiện

Thông báo

Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thông báo thủ tục tiếp nhận người cai nghiện

Tải về: Thông báo;     Hợp đồng;      Mẫu đơn dưới 18 tuổi;        Mẫu đơn từ 18 tuổi trở lên

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0669188
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech