Quy định mới về mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn

Thông báo

Quy định mới về mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn

Căn cứ Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2028/UBND-TH ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018 của HĐND tỉnh.

Sở Lao động – TB&XH thông báo quy định mới về mức thu lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức thu lệ phí:

- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

- Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

2. Đối tượng nộp lệ phí: Người sử dụng lao động nước ngoài khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Thông tin trên được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công (địa điểm thu) và Trang thông tin điện tử.

Sở Lao động – TB&XH thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện”.

Để biết thêm chi tiết đề nghị truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: http://sldtbxh.binhthuan.gov.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp Sở Lao động – TB&XH qua số điện thoại: 0623.829615”./.           

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0726518
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech