Thông báo về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Thông báo

Thông báo về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

Thông báo số 1183/TB-SLĐTBXH ngày 12/6/2019

Hướng dẫn kèm theo Thông báo số 1183/TB-SLĐTBXH ngày 12/6/2019Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0746679
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech