Phổ biến thông tin,thể lệ cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghệp

Thông báo

Phổ biến thông tin,thể lệ cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghệp

Phổ biến thông tin,thể lệ cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghệp

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0726520
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech