BAN GIÁM ĐỐC.

Địa chỉ liên lạc

BAN GIÁM ĐỐC.

13/03/2019 08:05:18

GIÁM ĐỐC

Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0252.3.821 802

DĐ: 0907649488

Email: tamntm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Họ và tên: Ông Ngô Văn Duy

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3.821902

DĐ: 0918239537

Email: duynv@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Thành

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0252.3.833799

DĐ: 0913883210

Email: thanhnn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn


 

Số lượt truy cập

0738686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech