VĂN PHÒNG SỞ.

Địa chỉ liên lạc

VĂN PHÒNG SỞ.

09/08/2019 08:23:55

Lãnh đạo phòng

1. Họ và tên: Ông Nguyễn Xuân Lộc

Chức vụ: Chánh Văn phòng 

Điện thoại: 0252.3.831718

DĐ: 0903958804

Email: locnx@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Ông Nguyễn Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

Điện thoại: 0252.3.828909

Email: dungnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

3. Họ và tên: Bà Đỗ Thị Ngọc Thủy

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

Điện thoại: 0252.3.831718

DĐ: 0972905939

Email: thuydtn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên 

1. Họ và tên: Bà Đặng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên 

Điện thoại: 0252.3.821002

DĐ: 0397683083

Email: yendt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Bà Huỳnh Thị Linh

Chức vụ: Chuyên viên 

Điện thoại: 0252.3.821002

DĐ: 0355258296

Email: linhht@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

3. Họ và tên: Bà Trần Thị Trinh

Chức vụ: Chuyên viên 

Điện thoại: 0252.3.821002

DĐ: 0369861281

Email: trinhtt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

4. Họ và tên: Bà Vũ Thị Hà Quyên

Chức vụ: Quản trị mạng 

Điện thoại: 0252.3.828 909

DĐ: 037 878 0052

Email:  quyenvth@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

5. Họ và tên: Ông Huỳnh Ngọc Anh

Chức vụ: Lái xe 

Điện thoại: 0252.3.821 002

DĐ: 0933166167

Email: anhhn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

6. Họ và tên: Ông Lê Trung Nhân

Chức vụ: Lái xe 

Điện thoại: 0252.3.821 002

DĐ: 0919248505

Email: nhanlt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

7. Họ và tên: Ông Nguyễn Hoàng Duy

Chức vụ: Lái xe 

Điện thoại: 0252.3.821 002

DĐ: 0937840337

Email: duynh@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

8. Họ và tên: Bà Hồ Thị Thanh Hương

Chức vụ: Tạp vụ 

Điện thoại: 0252.3.821 002

DĐ: 0947366466

Email: huonghtt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn


 

Số lượt truy cập

0738681
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech