PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN LÃNH ĐẠO SỞ.

Địa chỉ liên lạc

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN LÃNH ĐẠO SỞ.

13/03/2019 08:05:43

1. Giám đốc Nguyễn Thị Minh Tâm:

- Phụ trách chung, chủ tài khoản của cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi hoạt động của cơ quan.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức cán bộ; Tổng hợp; Kế hoạch-tài chính; xây dựng cơ bản; Thanh tra; Dự án tài trợ của các tổ chức phi chính phủ; Lao động việc làm, an toàn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công, đào tạo nghề.

- Phụ trách các đơn vị:  Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Sở; Phòng Dạy nghề; Phòng Lao động - Việc làm; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Theo dõi địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh.

- Trưởng các ban chỉ đạo của cơ quan: Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Quy chế dân chủ cơ sở; Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng; Chủ tịch hội đồng sáng kiến; Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự cơ quan.

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh thuộc lĩnh vực lao động-TB&XH.

2. Phó Giám đốc Ngô Văn Duy:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Chính sách người có công; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới; Vì sự tiến bộ phụ nữ; Hành chính quản trị cơ quan.

- Kiêm Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em, chủ tài khoản và điều hành mọi hoạt động của Quỹ.

- Được ủy quyền theo dõi, chỉ đạo quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thường xuyên, các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở; Phòng Người có công; Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới;  Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; Trường Tình thương.

- Theo dõi địa bàn các huyện: Hàm Thuận Nam, Bắc Bình, Tuy Phong.

- Theo dõi hoạt động Hội Cựu tù chính trị tỉnh; Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

- Tham gia với tư cách thành viên một số Ban chỉ đạo của tỉnh.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Thành:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Giảm nghèo; Bảo trợ xã hội; Phòng chống tệ nạn xã hội; Tiếp nhận, xử lý người lang thang, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng không có nơi cư trú ổn định, người là nạn nhân bị mua bán trở về; công tác cải cách hành chính, giải quyết hồ sơ theo chế độ một cửa, một cửa liên thông, ISO, công nghệ thông tin.

- Được ủy quyền theo dõi, chỉ đạo quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội; Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp; cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận.

- Theo dõi địa bàn huyện Hàm Tân, Đức Linh, thị xã La Gi và Phú Quý.

- Theo dõi hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồi côi tỉnh;  Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

- Tham gia với tư cách thành viên một số Ban chỉ đạo của tỉnh.


 

Số lượt truy cập

0738665
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech