PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG.

Địa chỉ liên lạc

PHÒNG NGƯỜI CÓ CÔNG.

13/03/2019 07:51:41

Lãnh đạo Phòng

1. Họ và tên: Bà Đặng Thị Ngọc Hương

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.829744

DĐ: 0919441552

Email: huongdtn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

2.Họ và tên: Bà Huỳnh Thị Mai Duyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.834 286

DĐ: 0919599877

Email: duyenhtm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên

1. Họ và tên: Bà Trần Mai Tuyết Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.834 286

DĐ: 0919133886

Email: dungtmt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Bà Võ Thị Quỳnh Lê

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.821 168

DĐ: 0986606933

Email: levtq@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

3. Họ và tên: Ông Nguyễn Thành Trung

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.821 168

DĐ: 0943103205

Email: trungnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn


 

Số lượt truy cập

0738658
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech